Svet-Stranek.cz
Školení a výcvik řidičů všech skupin
Autoškola

Podmínky v naší autoškole:Školení a výcvik řidičů všech skupin

Podmínky v naší autoškole

Vítejte na internetových stránkách naší autoškoly

Vyberte si z naší nabídky kursů:

1) Prvotní kursy pro řidičská oprávnění
2) Kondiční jízdy pro držitele řidičských průkazů
3) Povinné školení řidičů i referentů
4) Příprava a předvedení ke zkoušce při vrácení řidičského průkazu

KURSOVNÉ LZE ROZDĚLIT DO SPLÁTKOVÉHO KALENDÁŘE !!!!

Splátky jsou bezúročné, bez navýšení, veškeré ceny
jsou včetně 19% DPH.

Výcvik může být zahájen před dovršením věku stanoveného
pro jednotlivé skupiny. Ke zkoušce však žadatel přistoupí až
den po dovršení věku.

DÉLKA KURZŮ:
Od zahájení výuky a výcviku k jejich ukončení nesmí
uplynout doba delší než 18 měsíců.

Máme žáky, kteří uspěli u zkoušky již za 3 týdny.

Délka kurzu záleží na především na schopnosti žáka.

Pokud žák u zkoušky neuspěje má 6 měsíců
na zkoušku opravnou.

PLACENÍ ZKOUŠEK:
Za první zkoušku -----700 Kč

OPRAVNÉ ZKOUŠKY:
JÍZDY -----400 Kč
TESTY -----100 Kč
TECHNIKA -----200 Kč

Tyto platby jdou na účet pověřeného úřadu.