Svet-Stranek.cz
kolen a vcvik idi vech skupin
Autokola

NEMYSLͩ ZAPLATͩ:kolen a vcvik idi vech skupin

NEMYSLͩ ZAPLATͩ

KAMPA MINISTERSTVA DOPRAVY ESK REPUBLIKY

Ministerstvo dopravy pedstavilo novou odstraujc kampa,
kter m za cl snit poet nehod na eskch silnicch.

Nejrozshlej a nejdra propagan kampa v historii
Besipu zahrnuje videoklipy i rozhlasov spoty.

Autorem drastickch televiznch ot s stednm sloganem
"Nemysl, zaplat!" je reisr Filip Ren.

Divadlo

Riskantn pedjdn

Hecovn - BESIP

Manaer - BESIP

Dti - BESIP

Nemysl zaplat